Projekt najímania kvalifikovaných celosvetových talentov je na Slovensku (aj v Čechách) v pilotnom štádiu.

V tejto fáze projekt máme možnosť úplne prispôsobiť Vašim podmienkam a požiadavkam, ale tieto najprv musíme poznať.

Pomôžte nám  prosím projekt vytvoriť presne na naše - slovenské, podmienky

Kliknutím na tlačítko sa vám zobrazí google formulár s 3 otázkami. Ani jedna odpoveď nie je povinná.